S. Vurğun 14.

Tel: (+994 12) 443 61 00
      (+994 12) 443 63 01 "; $dil['bizimle_elaqe_blok_text'][2]="rus rusAbşeron Rayon Görədil kəndi.
S. Vurğun 14.

Tel: (+994 12) 443 61 00
      (+994 12) 443 63 01 "; $dil['bizimle_elaqe_blok_text'][3]="eng engAbşeron Rayon Görədil kəndi.
S. Vurğun 14.

Tel: (+994 12) 443 61 00
      (+994 12) 443 63 01 "; $dil['bizimle_elaqe_bash'][1]="BIZIMLE ELAQE"; $dil['bizimle_elaqe_bash'][2]="КОНТАКТЫ"; $dil['bizimle_elaqe_bash'][3]="CONTACTS"; $dil['xeber_text_blok1'][1]=" Yeni qəbirstanlıq hasarlanıb H/Hissənin hasarı çəkilib Yeni qəbirstanlıq hasarlanıb H/Hissənin hasarı çəkilib Yeni qəbirstanlıq hasarlanıb H/Hissənin hasarı çəkilib... "; $dil['xeber_text_blok1'][2]=" Новое кладбище ограждено
Н/Часть ограждена
В поселке Зира построено 8 автобус ...
"; $dil['xeber_text_blok1'][3]=" New graveyard was erected. Military unit was enclosed. Eight busstops were constructed in Zira settlement. 4100 ...
"; $dil['xeber_text_blok2'][1]=" Qəsəbənin maqistral yolunda sağ və sol tərəflərdə hasarlar tikilib , suvaqlanıb və boyanıb
7 km asvaltın 2 metr enində genişləndirilib və yenidən...
"; $dil['xeber_text_blok2'][2]=" Края магистральной дороги поселка ограждены
7 км асфальта расширено на 2 м и вновь заасфальтировано
Для пеше...
"; $dil['xeber_text_blok2'][3]=" Highway of the settlement was fenced, plastered and stained. 7 km asphalt was enlarged 2 meters and raod was again asphalted ...
"; $dil['xeber_text_blok3'][1]=" H.Əliyev fondu tərəfindən tikilmiş istirahət Parkı , Şadlıq evi , Mədəniyyət evi , Kitabxana ,Mini stadion ,Uşaqlar üçün əyləncə yeri istifadəyə verilib ...
"; $dil['xeber_text_blok3'][2]=" Сданы в эксплуатацию Парк, Ресторан, Дом Культуры, Библиотека, Мини стадион, место для отдыха детей, построенные Фондом Гейдара Алиева Открытые ...
"; $dil['xeber_text_blok3'][3]=" Park, Restaurant, Cultural House, Library, Mini stadium, entertainment place for children (constructed by Heydar Aliyev Fundation) were ...
"; $dil['xeber_text_blok4'][1]=" Ağacların suvarlanması üçün 4000 m uzunluqda su boruları çəkilib
Poliklinika binası tikilib təhvil...
"; $dil['xeber_text_blok4'][2]=" Для поливки деревьев протянуты водопроводы, длиной в 4000 м Сдано в эксплуатацию здание поликлиники Сданы в эксплуатацию здание Муниципал...
"; $dil['xeber_text_blok4'][3]=" 4000 m water pipes were constructed for irrigation of trees. Building of municipality, representation of the settlement, electric...
"; $dil['back'][1]="<< geri qayıt"; $dil['back'][2]="<< назад"; $dil['back'][3]="<< back"; ?> www.pirallahi.belediyye.com
AZ | RU | EN
   ГАЛЕРЕЯ
19.09.2008
-----------------------------------------------------
19.09.2008
-----------------------------------------------------
19.09.2008
-----------------------------------------------------
19.09.2008
-----------------------------------------------------
\n "; // while($file = readdir($dir)){ // if($file['0'] != "." and $file != ".." and $file != "Thumbs.db" ) $arr[] = $file; // } // closedir($dir); // $total = sizeof($arr); // $pnum = ceil($total / $sehifede_nechede); // if(!$_GET[sehife]) $pag = 0; else $pag = $_GET[sehife]-1; // $start_num = $pag*$sehifede_nechede; // $stop_num = $start_num+$sehifede_nechede; // for($zaq=$start_num; $zaq<$stop_num; $zaq++){ // if($arr[$zaq]) $res[] = $arr[$zaq]; // } // ////////////////////////////////////////////////////////////////// //// bunlarida artiq sen bilirsen ozun bash achacaqsan. $num=0; $ashaqi = 1; while($res[$num]){ $file = $res[$num]; echo " \n "; if($ashaqi==4){echo "\n "; $ashaqi=1;} else {$ashaqi++;} $num++; } print "
\n"; echo"                                             "; for($pn=1; $pn<=$pnum; $pn++){ echo "[ ".$pn." ]   "; } echo "

"; ?>

   Bütün hüquqları qorunulmaqdadır | 2008 ©
  
Site by  Lider Web studio